Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntokunnan viitehenkilö on ensisijaisesti asuntokunnan suurituloisin henkilö. Muilla asuntokuntaan kuuluvilla voi olla eri äidinkieli eli he voivat olla myös kotimaankielisiä. Tässä vieraskielisellä asuntokunnalla tarkoitetaan asuntokuntaa, jonka viitehenkilö on vieraskielinen.

Vuoden 2016 lopussa Helsingin kaikista 325 319 asuntokunnasta 10,6 prosenttia (34 573) oli sellaisia, joissa viitehenkilön äidinkieli oli jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Eniten oli venäjänkielisiä asuntokuntia, joita oli lähes neljännes kaikista vieraskielisten asuntokunnista. Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat vironkieliset asuntokunnat 14 prosentin osuudella ja somalinkieliset asuntokunnat 7 prosentin osuudella. Myös vieraskielisen väestön yleisimmät äidinkielet ovat venäjä, viro ja somali.

Vieraskieliset asuntokunnat ovat keskimäärin kotimaankielisiä asuntokuntia suurempia. Vuoden 2016 lopussa vieraskielisten asuntokuntien keskikoko oli 2,4 henkilöä ja kotimaankielisten 1,8 henkilöä. Vieraskielisistä asuntokunnista oli yhden hengen talouksia 35 prosenttia, kun kotimaankielisistä niitä oli puolet. Kahden hengen talouksia oli vieraskielisistä asuntokunnista 27 prosenttia ja kotimaankielisistä 31 prosenttia. Monihenkisiä eli viisihenkisiä ja sitä suurempia asuntokuntia oli puolestaan vieraskielisistä 9 prosenttia ja kotimaankielisistä 2 prosenttia. 

Asuntokuntien koko vaihtelee kieliryhmittäin. Somalinkieliset asuntokunnat ovat keskimäärin selvästi suurimpia vieraskielisistä asuntokunnista. Vajaa kolmannes niistä oli vähintään viisihenkisiä vuoden 2016 lopussa, kun kotimaankielisistä asuntokunnista näin suuria oli vain 2 prosenttia. Myös arabiankielisistä asuntokunnista vähintään viisihenkisiä oli 15 prosenttia. Sen sijaan venäjän- ja vironkielisistä asuntokunnista tämän kokoisia oli vain 4 prosenttia. Somalinkieliset asuntokunnat erottaa muista erityisesti vähintään 7 hengen asuntokuntien määrä: vuoden 2016 lopussa somalinkielisistä asuntokunnista näin suuria oli jopa 14 prosenttia, kun kaikilla muilla kieliryhmillä osuus jäi alle 3 prosenttiin.

Vieraskielisten asuntokuntien keskikoko tai kokojakauma eivät ole juuri muuttuneet vuodesta 2006. Somalinkielisillä vähintään 6 hengen asuntokuntien osuus on kuitenkin selvästi vähentynyt. Yksin asuminen on yleistynyt erityisesti arabiankielisillä.