Vieraskieliset asuntokunnat sijoittuvat samoille Helsingin alueille kuin vieraskielinen väestökin. Vuoden 2016 lopussa vieraskielisten asuntokuntien määrä oli selvästi suurin Mellunkylän (3 963 asuntokuntaa) ja Vuosaaren (3 346) peruspiireissä. Suhteessa eniten vieraskielisiä asuntokuntia – yksi viidestä – oli Jakomäen peruspiirissä ja Mellunkylän peruspiirissä. Vuosaaren peruspiirissä osuus oli 17 prosenttia ja Vartiokylän peruspiirissä 16 prosenttia.

Vieraskielisten asuntokuntien kaiken kaikkiaan tyypillisin asumismuoto arava-vuokra-asuminen on keskittynyt etenkin Koilliseen, Itäiseen ja Kaakkoiseen suurpiiriin. Näillä alueilla asuntokannasta yli neljäsosa on arava- tai korkotukivuokra-asuntoja. Sen sijaan Eteläisessä ja Keskisessä suurpiirissä painottuu muiden vuokra-asuntojen suuri osuus. Omistusasuntoja taas on suhteessa eniten Östersundomissa ja Pohjoisessa suurpiirissä. 

Aravavuokra-asuminen on alueen vieraskielisten tyypillisin asumismuoto niillä alueilla, joilla tällaisia asuntoja on paljon. Muu vuokra-asuminen taas on yleisintä kerrostalovaltaisilla alueilla, joilla arava-asuntoja on vähän.

Vieraskielisten asuntokuntien asunnon hallintaperusteet vaihtelevat myös kieliryhmittäin. Esimerkiksi somalinkielisten asuntokuntien keskuudessa on venäjän- ja vironkielisiin verrattuna yleisempää asua arava- tai korkotuetussa asunnossa. Vuoden 2016 lopussa kaikista Helsingin somalinkielisistä asuntokunnista 62 prosenttia asui arava-vuokra-asunnossa, kun taas viron- ja venäjänkielisistä näin asui 40 prosenttia. Esimerkiksi Malmin peruspiirissä alueen somalinkielisistä asuntokunnista valtaosa asui arava- tai korkotuetussa asunnossa. Maunulan peruspiirissä myös venäjän- ja vironkielisten asuntokuntien arava-asuminen oli yleistä.

Vieraskielisten osuus alueen arava-vuokra-asunnossa asuvista asuntokunnista oli suurin, 29 prosenttia, Vuosaaren peruspiirissä. Myös Mellunkylän ja Pukinmäen peruspiireissä osuus oli yli neljännes. Muussa vuokra-asunnossa asuvista asuntokunnista vieraskielisten asuntokuntien osuus oli selvästi suurin Itäisessä suurpiirissä, jossa vieraskielisiä asuu eniten. Esimerkiksi Mellunkylän ja Myllypuron peruspiireissä yli kolme kymmenestä vapaarahoitteisessa vuokra-asunnossa asuvasta asuntokunnasta oli vieraskielinen. Sen sijaan vieraskielisten osuus omistusasunnoissa asuvista jäi Helsingissä alle viiteen prosenttiin lukuun ottamatta Jakomäen, Mellunkylän, Vuosaaren, Myllypuron sekä Latokartanon peruspiirejä.