Muualla julkaistua tilastotietoa maahanmuutosta, ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja kotoutumisesta

Tilastokeskuksen Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -sivusto 

Maahanmuuttoviraston tilastot

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen seurantatietoja

UTH - Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus

Euroopan muuttoliikeverkoston tilastot

Eurostatin tilastot maahanmuutostaulkomaalaistaustaisesta väestöstämaahanmuuttajien kotoutumisesta ja turvapaikanhakijoista

 

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön tutkijoiden julkaisuja aiheesta muualla

Pasi Saukkonen: Multiculturalism and Nationalism in Finland Research on Finnish Society 2018

Pasi Saukkonen: From fragmentation to integration - Dealing with migration flows in Finland. Sitra Memos 2016

Pasi Saukkonen: Monikulttuurisuuden tilastointi kaipaa uudistamista. Tieto & Trendit 2/2016

Netta Mäki: Vieraskielisten kuolleisuus Helsingissä 2000–2014 ja siviilisäädyn merkitys kieliryhmien erojen selittäjänä. Yhteiskuntapolitiikka 80 (2015):6