Tilastotietoa maahanmuutosta, ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja kotoutumisesta

Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokanta

Tilastokeskuksen Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -sivusto 

Maahanmuuttoviraston tilastot

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen seurantatietoja

UTH - Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus

Ulkomailla syntyneiden hyvinvointitutkimus (FinMonik)

Euroopan muuttoliikeverkoston tilastot

Eurostatin tilastot maahanmuutostaulkomaalaistaustaisesta väestöstämaahanmuuttajien kotoutumisesta ja turvapaikanhakijoista

 

Helsingin kaupungin kaupunginkanslian kaupunkitieto-yksikön tutkijoiden julkaisuja aiheesta muualla

Pasi Saukkonen: Suomi omaksi kodiksi. Kotouttamispolitiikka ja sen kehittämismahdollisuudet. Helsinki: Gaudeamus 2020.

Pasi Saukkonen: Vimmainen maailma. Kirjoituksia muuttoliikkeestä, monikulttuurisuudesta ja nationalismista. Turku: Siirtolaisuusinstituutti 2020.

Pasi Saukkonen: Politiikka erilaisuuden organisointina ja aikamme suuret haasteet. Teoksessa Miriam Attias & Jonna Kangasoja (toim.): Me ja ne – välineitä vastakkainasettelujen aikaan. Helsinki: Into Kustannus 2020.

Ville Pitkänen, Pasi Saukkonen & Jussi Westinen (2019): Samaa vai eri maata? Tutkimus viiden kieliryhmän arvoista ja asenteista Suomessa. Raportti 6. Helsinki: e2 Tutkimus 2019.

Ville Pitkänen, Pasi Saukkonen & Jussi Westinen (2019): Ollako vai eikö olla? Tutkimus viiden kieliryhmän kiinnittymisestä Suomeen. Raportti 5. Helsinki: e2 Tutkimus 2019.

Pasi Saukkonen: Multiculturalism and Nationalism in Finland Research on Finnish Society 2018

Pasi Saukkonen: From fragmentation to integration - Dealing with migration flows in Finland. Sitra Memos 2016

Pasi Saukkonen: Monikulttuurisuuden tilastointi kaipaa uudistamista. Tieto & Trendit 2/2016

Netta Mäki: Vieraskielisten kuolleisuus Helsingissä 2000–2014 ja siviilisäädyn merkitys kieliryhmien erojen selittäjänä. Yhteiskuntapolitiikka 80 (2015):6

Yijälä, A. & Luoma, T. (2019). The Importance of Employment in the Acculturation Process of Well-Educated Iraqis in Finland: A Qualitative Follow-up Study. Refugee Survey Quarterly, 38(3), 314 –340.

Kosonen, R., Saari, E., Aaltonen, S., Heponiemi, T., Jauhiainen, S., Kankaanpää, R., ... Yijälä, A. (2019, Mar 14). Maahanmuuttaja osalliseksi ja työhön: Policy Brief. Suomen Akatemia. 11 s.

Yijälä, A. ym. (2019). Polkuja työhön loppuraportti "Työtä kohti. Tiivistelmä Polkuja työhön -hankkeen tuloksista"