Kokonaisuudessaan Helsinki sai vuonna 2020 muuttovoittoa vieraskielisistä erityisesti 20–29-vuotiaista ja muuttotappiota vain yli 45-vuotiaista. Kaikissa alle 45-vuotiaiden ikäryhmissä Helsingin saama vieraskielisten muuttovoitto pieneni ja 45 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä muuttotappio kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Kotimaankielisistä Helsinki sai muuttovoittoa etenkin 15–29-vuotiaiden ikäryhmässä.

Helsinkiin vuonna 2020 muuttaneista 12 069 vieraskielisestä venäjänkielisiä oli 13 prosenttia, arabiankielisiä 10 prosenttia ja sekä englannin- että vironkielisiä 7 prosenttia ja somalinkielisiä 6 prosenttia. Lähtömuuttajista, joita oli 9 915, venäjänkielisten osuus oli 14 prosenttia, vironkielisten 12 prosenttia, arabiankielisten 9 prosenttia ja englanninkielisten 8 prosenttia. Muiden kieliryhmien osuudet jäivät alle viiteen prosenttiin.

Helsinki sai eniten muuttovoittoa somalinkielisistä (311 henkeä), arabiankielisistä (303 henkeä) ja englanninkielisistä (179 henkeä). Erityisesti venäjän- ja arabiankielisten muuttovoitto pieneni edellisvuodesta.  Helsinki sai muuttovoittoa valtaosasta kieliryhmiä. Kieliryhmäkohtaiset muuttotappiot olivat vironkielisiä (-310 henkeä) lukuun ottamatta hyvin pieniä. Vuonna 2019 vironkielisten muuttotappio oli 484 henkeä.

Vielä kymmenen vuotta sitten muuttovoitto vironkielisistä oli noin 500 henkeä vuodessa, ja huippuvuoteen 2012 mennessä muuttovoitto oli kasvanut lähes 1 000 henkeen. Tämän jälkeen muuttovoitto vironkielisistä lähti jyrkkään laskuun. Vielä vuonna 2015 muuttovoitto oli kuitenkin vielä 241 henkeä.

 

Helsinkiin vuonna 2020 muuttaneista 9 689 ulkomaan kansalaisesta 42 prosenttia oli Aasian tai Oseanian maiden, 41 prosenttia oli Euroopan maiden ja 11 prosenttia Afrikan maiden kansalaisia. Aasian ja Afrikan maiden kansalaiset muuttivat Helsinkiin useammin muualta Suomesta kuin ulkomailta. Muiden maanosien kansalaiset muuttivat Helsinkiin ensisijaisesti ulkomailta.

Helsingistä pois muuttaneista 7 097 ulkomaan kansalaisesta Euroopan maiden kansalaisia oli 47 prosenttia, Aasian tai Oseanian maiden kansalaisia 39 prosenttia ja Afrikan maiden kansalaisia 8 prosenttia. Kaikkien maanosien kansalaiset muuttivat Helsingistä useimmiten muualle Suomeen.

Helsinki on saanut muuttovoittoa kaikkien maanosien kansalaisista. Ennen vuotta 2015 EU-maiden kansalaisten nettomuutto oli suurin, mutta sittemmin Helsinki on saanut eniten muuttovoittoa Etelä-, Länsi- ja Keski-Aasian maiden kansalaisista. Vuonna 2020 nettomuutto Aasian maista oli 1 269 henkeä voitollista.

 

Muuttovoitto EU-maiden sekä muiden Pohjois- ja Länsi-Euroopan maiden kansalaisista oli 306 henkeä. Helsinki sai ulkomaista muuttovoittoa EU-maiden kansalaisista 820 henkeä, mutta kotimaan muuttoliike oli EU-maiden kansalaisista 557 henkeä tappiollista. Kotimaan muuttoliikkeen tappiosta selittyy kaksi kolmannesta Viron kansalaisten muutoilla.

Etelä-, Länsi- ja Keski-Aasian maiden kansalaisten kotimainen nettomuutto on ollut kasvussa, mutta nyt se väheni edellisvuodesta selvästi. Näistä maista saadusta 1 280 hengen muuttovoitosta vain 14 prosenttia oli kotimaista muuttovoittoa. Afrikan maiden kansalaisten kotimainen nettomuutto oli edellisvuoden tasolla, mutta silti yli 40 prosenttia 545 hengen muuttovoitosta tuli muualta Suomesta. Pohjois- ja Etelä-Amerikan kansalaisista ja Oseaniasta Helsinki sai muuttovoittoa muiden maanosien kansalaisia vähemmän.