Helsingin kaupungin kaupunginkanslian kaupunkitieto-yksikön julkaisuja, jotka sisältävät tietoa pääkaupunkiseudun ja erityisesti Helsingin ulkomaalaistaustaisesta väestöstä

2021

Pasi Saukkonen: Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla: asuminen, työllisyys ja tulot

Hanna Ahtiainen, Netta Mäki, Suvi Määttä, Pasi Saukkonen ja Anu Yijälä: Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointi Helsingissä.

2020

Pasi Saukkonen: Koronavirus ja kansainvälinen muuttoliike.

Pasi Saukkonen: Kotoutuminen kaupungissa. Kokonaiskuva ulkomaalaistaustaisista Helsingissä vuonna 2020.

Yijälä, A.: Turvapaikanhakijoiden huoli oman toimeentulon ansaitsemisesta laantuu maassaolon keston myötä

2019

Laura Ansala: Maahanmuuttajien lasten ja suomalaistaustaisten lasten välisiä kouluttautumiseroja selittävät saapumisikä, perhetausta ja asuinalueet

Pasi Saukkonen: Yksi seutu vai kolme erilaista kaupunkia: maahanmuutto ja kotoutuminen pääkaupunkiseudulla

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2018–2035

2018

Pasi Saukkonen: Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen Helsingissä vuonna 2016. Työllisyys, tulot, ja asuminen.

Tiina Luoma & Anu Yijälä: Turvapaikanhakijana Suomeen tulleiden irakilaisten oppimiskokemuksia Suomessa ja Suomesta

Jenni Erjansola: Helsingin alakoululaisten osallisuus – yhdenvertaisuutta tavoittelemassa

Pasi Saukkonen & Juho Peltonen: Eroja ja yhtäläisyyksiä – ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla. Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen tietojen valossa.

Pasi Saukkonen: Kotoutuminen tapahtuu kaupungeissa. OECD:n raportti tarjoaa hyviä neuvoja kotouttamiseen paikallistasolla.

Pasi Saukkonen: Mallia maailmalta? Arvio Alankomaiden kotouttamispolitiikan arvioinnista.

Anu Yijälä & Tiina Luoma: "En halua istua veronmaksajan harteilla, haluan olla veronmaksaja itse” − Haastattelututkimus maahanmuuttajien työmarkkinapoluista ja työnteon merkityksestä heidän hyvinvoinnilleen.

2017

Helsingin Seudun Suunnat 4/2017

Ammattilaisten Helsinki

Pasi Saukkonen: Interplay and co-operation between national and local levels in integration policy. Case Helsinki, Finland.

Pasi Saukkonen: Kotoutumisen seurantajärjestelmän kehittäminen Helsingin kaupungilla

Tiina Montonen: Kansainvälisten osaajien kiinnittyminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Mitä Suomeen muuttaneista kansainvälisistä osaajista tiedetään 2010-luvulla kirjoitetun tutkimuskirjallisuuden perusteella?

Anu Yijälä & Maria Nyman​: Living in limbo. Qualitative case study of skilled Iraqi asylum seekers in Finland

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2016/2017 ja väestönmuutokset vuonna 2016

2016

Kvartti 4/2016, teemana maahanmuuttajat

Pasi Saukkonen: Maahanmuuttajien kotoutuminen Helsingissä - työllisyys, tulot ja asuminen

Tuuli Anna Mähönen & Anu Yijälä: Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien kotoutuminen Suomeen

Anu Yijälä: Toimeentulotuki – urapolun umpikuja vai ponnahduslauta taloudelliseen hyvinvointiin

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2015/2016 ja väestönmuutokset vuonna 2015

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2015–2030

2015

Netta Mäki: Vieraskielisten hedelmällisyys Helsingissä ja Helsingin seudulla 

Ulkomaalaistaustaisten nuorten hyvinvointi Helsingissä

Tuula Joronen & Abdirizak Hassan Hassan Mohamed: Kauppakansa pakosalla. Somaliyrittäjät meillä ja muualla

2014

Anu Yijälä: Maahanmuuttajien taloudellinen sopeutuminen Pohjoismaissa 

Martti Tuominen, Tuula Joronen & Eija Laihinen:  "...SANOI ETTÄ NÄYTÄN AIVAN ........ JA  ALKOI SOLVAAMAAN" Maahanmuuttajataustaisten nuorten turvattomuuskokemukset Helsingissä

2013

Dana Kobak: Russian-speaking professionals in the Helsinki Metropolitan Area: prospects and challenges

Elina Leinonen: Perheen sukupolvisuhteet ja kotoutuminen nuorten näkökulmasta

2012

Tuula Joronen: Maahanmuuttajien yrittäjyys Suomessa 

2011

Katja Vilkama: Yhteinen kaupunki, eriytyvät kaupunginosat? Kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten asukkaiden alueellinen eriytyminen ja muuttoliike pääkaupunkiseudulla

2010

Suvi Linnanmäki-Koskela: Maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatio. Vuosina 1989-93 Suomeen muuttaneiden tarkastelua vuoteen 2007 asti 

Maija Merimaa ja Taina Kiviniemi: Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat

2009

Tuula Joronen: Maahanmuuttajien vapaa-aika ja kulttuuripalvelut pääkaupunkiseudulla