Vuonna 2020 ulkomailta Helsinkiin muutti 7 281 henkeä, joista 5 102 eli 70 prosenttia oli vieraskielisiä. Helsingistä ulkomaille muutti 4 353 henkeä, joista 2 373 eli 55 prosenttia oli vieraskielisiä. Helsinki sai ulkomaista muuttovoittoa vieraskielisistä siis yhteensä 2 729 henkeä. Muuttovoitto oli edellisvuotta pienempi. Maahan muuttaneiden määrä laski hieman edellisvuodesta. Kotimaankielisten osalta ulkomainen nettomuutto on tällä vuosituhannella ollut negatiivinen, mutta vuosi 2020 oli poikkeuksellinen, sillä heistä tuli muuttovoittoa 199 henkeä.

Ulkomaan kansalaisia muutti Helsinkiin ja sieltä pois hieman vieraskielisiä vähemmän. Ulkomainen muuttovoitto ulkomaan kansalaisista oli 2 838 henkeä.

Muualta Suomesta Helsinkiin vuonna 2020 muuttaneista 35 032 hengestä vieraskielisiä oli 6 967 eli 20 prosenttia. Helsingistä muualle Suomeen muutti 36 076 henkeä, joista vieraskielisiä oli 7 542 eli 21 prosenttia. Helsinki sai siis muuttotappiota vieraskielisistä muualta Suomesta yhteensä -575 henkeä. Vieraskielisten kotimainen nettomuutto oli toisen vuoden peräkkäin tappiollinen, kun aiemmin 2010 luvulla muuttoliike oli voitollista Helsingin kannalta. Vieraskielisten lähtömuutto muuhun maahan kasvoi edellisvuodesta 2 800 hengellä. Kotimainen muuttotappio ulkomaan kansalaisista oli -426 henkeä.

Helsingin muuttovoitto vieraskielisten, kuten myös kotimaankielisten, kotimaisessa muuttoliikkeessä perustuu muuttovoittoon Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta. Helsinki sai vuonna 2020 seudun ulkopuolelta vieraskielisen väestön muuttovoittoa 1 243 henkeä eli hieman edellisvuotta vähemmän.

Seudun sisäisessä vieraskielisten muuttoliikkeessä Helsinki sen sijaan menetti –1 818 asukasta, eli selvästi viime vuosia enemmän. Vieraskieliset muuttivat Helsingistä erityisesti Vantaalle. Vuonna 2020 kotimaankielisten muuttotappio seudun sisäisessä muuttoliikkeessä oli –1 863 henkeä eli hieman enemmän kuin vieraskielisillä.