Vuonna 2019 ulkomailta Helsinkiin muutti 7 663 henkeä, joista 5 624 eli 73 prosenttia oli vieraskielisiä. Helsingistä ulkomaille muutti 4 746 henkeä, joista 2 426 eli 51 prosenttia oli vieraskielisiä. Helsinki sai ulkomaista muuttovoittoa vieraskielisistä siis yhteensä 3 198 henkeä. Muuttovoitto oli edellisvuoden alhaista tasoa korkeampi. Maasta pois muuttaneita oli edellisvuotta vähemmän. Kotimaankielisten osalta ulkomainen nettomuutto on tällä vuosituhannella ollut negatiivinen: Vuonna 2019 muuttotappio oli –281 henkeä.

Ulkomaan kansalaisia muutti Helsinkiin ja sieltä pois hieman vieraskielisiä vähemmän. Ulkomainen muuttovoitto ulkomaan kansalaisista oli 3 453 henkeä.

Muualta Suomesta Helsinkiin vuonna 2019 muuttaneista 35 007 hengestä vieraskielisiä oli 6 742 eli 19 prosenttia. Helsingistä muualle Suomeen muutti 33 281 henkeä, joista vieraskielisiä oli 6 890 eli 21 prosenttia. Helsinki sai siis muuttotappiota vieraskielisistä muualta Suomesta yhteensä -148 henkeä. Vieraskielisten kotimainen nettomuutto kääntyi tappioksi ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen. Vieraskielisten lähtömuutto muuhun maahan oli edellisvuotta suurempaa. Kotimainen muuttotappio ulkomaan kansalaisista oli -208 henkeä.

Helsingin muuttovoitto vieraskielisten, kuten myös kotimaankielisten, kotimaisessa muuttoliikkeessä perustuu muuttovoittoon Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta. Helsinki sai vuonna 2019 seudun ulkopuolelta vieraskielisen väestön muuttovoittoa 1 536 henkeä eli hieman edellisvuotta vähemmän. 

Seudun sisäisessä vieraskielisten muuttoliikkeessä Helsinki sen sijaan menetti –1 684 asukasta, eli selvästi viime vuosia enemmän. Vieraskieliset muuttivat Helsingistä erityisesti Vantaalle. Vuonna 2019 kotimaankielisten muuttotappio seudun sisäisessä muuttoliikkeessä oli –2 140 henkeä eli suurempi kuin vieraskielisillä.