Helsingissä asui vuoden 2019 lopussa 107 671 ulkomaalaistaustaista henkilöä, joista 81 prosenttia oli syntynyt ulkomailla ja 19 prosenttia Suomessa. Ulkomaalaistaustaisista hieman alle puolet oli eurooppalaistaustaisia, vajaa kolmannes aasialaistaustaisia ja noin viidennes afrikkalaistaustaisia. Helsingin eurooppalaistaustaisista noin puolella taustamaa oli jokin EU-maa. Koko maahan verrattuna afrikkalaistaustaisten osuus on Helsingissä suuri ja eurooppalaistaustaisia on suhteellisesti vähemmän. Syntyperältään pohjois- tai eteläamerikkalaisia on sekä Helsingissä että koko maassa huomattavasti vähemmän kuin muista maanosista kotoisin olevia. 

Ulkomaalaistaustaisten yleisimmät taustamaat Helsingissä olivat vuoden 2019 lopussa entinen Neuvostoliitto (18 287 henkilöä), Viro (12 093), Somalia (11 425), Irak (6 239) ja Kiina (3 764). Eurooppalaistaustaisista valtaosan taustamaa on entinen Neuvostoliitto tai Viro ja afrikkalaistaustaisista puolet on somalialaistaustaisia. Sen sijaan aasialaistaustaisten kohdalla yksittäiset taustamaat eivät nouse yhtä selvästi esiin. Vuoden 2019 aikana eniten kasvoi aasialaistaustaisten määrä. 

Ulkomaalaistaustaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven taustamaissa on eroja. Ensimmäisessä polvessa eli maahanmuuttajien keskuudessa oli vuoden 2019 lopussa paljon muista EU-maista kotoisin olevia. Heidän osuutensa oli ulkomailla syntyneistä 24 prosenttia, mutta Suomessa syntyneistä vain reilu puolet tästä. Toisessa sukupolvessa taas oli suhteessa selvästi enemmän afrikkalaistaustaisia, jotka myös muodostivat suurimman ryhmän Suomessa syntyneistä ulkomaalaistaustaisista. Ensimmäisen ja toisen sukupolven väliset erot taustamaissa ovat suurempia Helsingissä kuin koko maassa. 

Maahanmuutto on Helsingissä vielä verrattain tuore ilmiö, sillä suurin osa ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista oli vuoden 2019 lopussa asunut Suomessa korkeintaan 10 vuotta. Eurooppalaistaustaisista 29 prosenttia ja afrikkalaistaustaisista 24 prosenttia oli kuitenkin ollut Suomessa yli 15 vuotta. Näistä maanosista kotoisin olevissa oli myös vähiten Suomessa korkeintaan 5 vuotta asuneita.